Direcció de Serveis Generals del Districte de Sant Martí

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. FRANCESC X MARTINEZ CORBERO

Director/a de Serveis Generals

Finalitat

Exercir la direcció executiva dels serveis de suport del districte, orientant-se a garantir a la resta de Direccions els recursos necessaris pel desenvolupament de la seva activitat, informar de l'avaluació de resultats del Districte i coordinar la relació amb els àmbits sectorials de recursos.

Comparteix aquest contingut