Direcció de Serveis Generals del Districte de Sants-Montjuïc

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. M LOURDES ZORRAQUINO RICO

Director/a de Serveis Generals

Finalitat

Direcció executiva dels serveis de suport del districte, orientant-se a garantir a la resta de Direccions els recursos necessaris pel desenvolupament de la seva activitat i coordinar la relació amb els àmbits sectorials de recursos.

Comparteix aquest contingut