Direcció de Serveis Generals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. M TERESA BATET CALAF

Director/a de Serveis Generals

Finalitat

Exercir la direcció executiva dels serveis de suport del districte, orientant-se a garantir a la resta de Direccions els recursos necessaris pel desenvolupament de la seva activitat, informar de l'avaluació de resultats del Districte i coordinar la relació amb els àmbits sectorials de recursos.

Comparteix aquest contingut