Direcció de Serveis Generals del Districte de l'Eixample

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. FCO JAVIER MACHADO MARTIN

Director/a de Serveis Generals

Finalitat

Exercir la direcció executiva dels serveis de suport del Districte, garantint a la resta de direccions els recursos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, informant de l'avaluació de resultats del Districte i coordinant la relació amb els àmbits sectorials de recursos.

Comparteix aquest contingut