Direcció de Serveis Tècnics

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. JUAN CARLOS MELERO SANCHEZ

Director/a de Serveis Tècnics

Finalitat

Direcció executiva de la planificació dels serveis d'obres i de manteniment del parc d'habitatge públic de l'Institut, garantint la coordinació amb els àmbits sectorials de referència.

Comparteix aquest contingut