Direcció de Serveis d'Acció Comunitària

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Pendent de cobrir

Director/a de Serveis d'Acció Comunitària

Finalitat


Promoció de la implicació ciutadana en els afers comunitaris del barri o del sector i creació d'estructures associatives i xarxes de col·laboració social als barris i districtes.

Comparteix aquest contingut