Direcció de Serveis d'Administració Electrònica

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. M. ROSA VALENTI FONTANET

Director/a d'Administració Electrònica

Finalitat

Impuls de la implantació de l'administració electrònica a tots els àmbits de la gestió municipal, a fi de prestar un servei més simple i àgil a la ciutadania allà on sigui.

Comparteix aquest contingut