Direcció de Serveis d'Anàlisi

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. ROSA MARIA SANCHEZ SANCHEZ

Director/a de Serveis d'Anàlisi

Finalitat


Anàlisi i investigació de possibles males pràctiques i conductes irregulars de l'Administració municipal i del seu sector públic.

Comparteix aquest contingut