Direcció de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. BEATRIZ JULVE SUERO

Director/a de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions

Finalitat

Coordinació i centralització de les funcions de tutela i control dels organismes públics i dels instituts i de les empreses en les quals participa l'Ajuntament de Barcelona, conformement a les competències atribuïdes als seus òrgans de govern i administració, i canalització de les seves relacions amb els òrgans de l'Administració municipal.

Comparteix aquest contingut