Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Cristina Castells Guiu

Director/a de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental

Finalitat


Increment dels nivells d'autosuficiència energètica de la ciutat, augmentant la producció d'energia endògena i reduint al màxim la demanda dels espais consumidors sense afectar el nivell de benestar. Millora de la sensació lumínica de la ciutat, incorporant criteris d'eficiència energètica i operativitat funcional. Millora de la qualitat de l'aire i reducció de la contaminació acústica.

Comparteix aquest contingut