Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. XAVIER CUBELLS GALLES

Director/a de Serveis d'Immigració i Refugi

Finalitat


Atenció i acollida a persones immigrades i refugiades a Barcelona, promovent el principi de normalització i transversalitat en les polítiques d'immigració dins de l'Ajuntament.

Comparteix aquest contingut