Direcció de Serveis d'Inspecció

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. EVA MARIA MUR CAVERO

Director/a de Serveis d'Inspecció

Finalitat


Coordinació municipal dels òrgans que exerceixen la disciplina de llicències i d'inspecció.

Comparteix aquest contingut