Direcció de Serveis de Captació de Recursos i Auditoria Interna

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. JOSEP MARCE CALDERER

Director/a de Serveis de Captació de Recursos i Auditoria Interna

Finalitat

Dirigir i coordinar la captació de recursos de forma transversal donant suport al conjunt del grup Ajuntament, així com, realitzar l'anàlisi periòdica i sistemàtica dels nivells d'eficàcia, eficiència a les unitats que configuren el grup municipal.

Comparteix aquest contingut