Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Manuel Vázquez Asencio

Director/a de Serveis de Comerç, Restauració i Consum

Finalitat

Direcció de la gestió que correspon a I'Ajuntament en matèria de comerç.

Comparteix aquest contingut