Direcció de Serveis de Comptabilitat

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Josep M Llebaria Carreño

Director/a de Serveis de Comptabilitat

Finalitat

Direcció de la gestió comptable municipal, de l'elaboració del compte general i del sistema d'informació economicofinancer.

Comparteix aquest contingut