Direcció de Serveis de Comunicació Digital

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. CRISTINA RIBAS BARBERAN

Director/a de Serveis de Comunicació Digital

Finalitat

Direcció tècnica de la comunicació digital municipal, tant pel que fa al contingut com als seus suports i infraestructures digitals.

Comparteix aquest contingut