Direcció de Serveis de Comunicació i Participació

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. MARIA TERESA PERIS COLOM

Director/a de Serveis de Comunicació i Participació

Finalitat


Direcció de la comunicació i informació de la Gerència, així com dels processos participatius dels projectes d'ecologia urbana.

Comparteix aquest contingut