Direcció de Serveis de Coordinació Laboral dels Ens Participats

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. JORDI MIRO MEIX

Director/a de Serveis de Coordinació Laboral dels Ens Participats

Finalitat

Coordinació de les relacions laborals dels consorcis, les societats i les fundacions amb participació municipal per garantir una aplicació comuna de les polítiques de recursos humans.

Comparteix aquest contingut