Direcció de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. MIGUEL BENITO LOPEZ

Director/a de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa

Finalitat

Homogeneïtzació dels criteris en matèria de contractació municipal.

Comparteix aquest contingut