Direcció de Serveis de Democràcia Activa

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. MANUEL PUNSODA BUXO

Director de Serveis de Democràcia Activa

Finalitat


Proposta, disseny, coordinació i avaluació de les accions dirigides a promoure la descentralització territorial efectiva i la participació ciutadana en les polítiques municipals.

Comparteix aquest contingut