Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. DAVID LLISTAR BOSCH

Director/a de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional

Finalitat

Definició, planificació i coordinació de les polítiques d'acció exterior i justícia global de l'Ajuntament.

Comparteix aquest contingut