Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic Dte. l'Eixample

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. ELISENDA CAPERA GRIFELL

Director/a de Serveis de Llicències i Espai Públic

Finalitat

Exercir la direcció executiva de la planificació dels serveis d'obres, manteniment, llicències i inspecció, que es desenvolupen al Districte, garantint la coordinació amb els àmbits sectorials de referència.

Comparteix aquest contingut