Direcció de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Jordi Ribas Vilanova

Director/a de Serveis de Planificació i Coordinació de Patrimoni

Finalitat

Dissenyar i implementar projectes de millora de gestió patrimonial, per iniciativa pròpia o assistint i coordinant les gerències municipals, garantint que les actuacions estiguin alineades amb la estratègia patrimonial fixada pel seu òrgan superior en aplicació del Pla d'Actuació Municipal.

Comparteix aquest contingut