Direcció de Serveis de Recursos i Inventari

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. ROCIO BENITO ARRANZ

Director/a de Serveis Generals i Recursos de Patrimoni

Finalitat

Promoure, garantir i vetllar per la correcta gestió del patrimoni municipal des de la perspectiva jurídica i econòmica, assegurant la integritat i accessibilitat dels sistemes d'informació patrimonial.

Comparteix aquest contingut