Direcció de Serveis de Relacions Institucionals

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. JOSEP MA CASTIELLA VIU

Director/a de Serveis de Relacions Institucionals

Finalitat


Establiment de relacions externes amb altres organismes i administracions per desenvolupar la Carta municipal i amb les sindicatures de greuges com a interlocutor municipal.

Comparteix aquest contingut