Direcció de Serveis de Relacions Internacionals

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Felip Roca Blasco

Director/a de Serveis de Relacions Internacionals

Finalitat

Execució de les polítiques internacionals de l'Ajuntament de Barcelona.