Direcció de Serveis del Projecte Sistema d'Informació Econòmic Financer i Pressupostari

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. J IGNACIO SANTILLANA MONTAL

Director/a de Serveis del Projecte Sistema d'Informació

Finalitat

Direcció i coordinació de les implantacions, migracions de versió i millores del nou sistema d'informació i direcció i coordinació economicofinancera i pressupostària.

Comparteix aquest contingut