Direcció de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. XAVIER SUÑOL FERRER

Director/a operatiu/iva de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives

Finalitat


Direcció i coordinació operativa de la promoció del turisme i els esdeveniments per millorar l'activitat turística de Barcelona i afavorir-ne l'encaix a la ciutat.

Comparteix aquest contingut