Direcció dels Serveis Jurídics

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Manuel O Mallo Gómez

Director/a de Serveis Jurídics

Finalitat


Direcció superior dels serveis jurídics municipals i assessorament directe a l'Alcaldia i altres òrgans de govern.

Comparteix aquest contingut