Direcció de Patrimoni

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. FCO JAVIER POZA GONZALO

Director/a de Patrimoni

Finalitat

Definició de l'estratègia de gestió del patrimoni municipal i foment de les polítiques per llur rendibilització econòmica i social.