Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Carlos Vázquez González-Román

Director/a de Serveis de Neteja i Gestió de Residus

Finalitat


Millora de la neteja de la ciutat i la recollida de residus, atenent a criteris de qualitat i de sostenibilitat dels serveis, mitjançant l'optimització dels recursos i facilitant a la ciutadania els instruments necessaris per a una actitud respectuosa amb el medi ambient.