Fundació Carles Pi i Sunyer, d'Estudis autonòmics i Locals

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Llista de càrrecs i persones adherides a la dependència

President/a Sr. Àngel Garcia Fontanet
Sectretari/a Sr. Guerau Ruiz Pena
Ocupació funcional Sr. Jordi Cases Pallarès
Ocupació funcional Sr. Xavier Forcadell Esteller
Ocupació funcional Sra. Meritxell Masó Carbó

Comparteix aquest contingut