Gabinet Tècnic de Programació

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. RAMON CANAL OLIVERAS

Director/a del Gabinet Tècnic de Programació

Finalitat

Suport tècnic (estudis, informes i anàlisi) per a la presa de decisions de la direcció de l'Ajuntament.

Comparteix aquest contingut