Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Maria Teresa Casado Cadarso

Gerent d'Àrea de Seguretat i Prevenció

Finalitat

Direcció superior dels serveis i les activitats municipals relacionades amb la seguretat a la via pública, amb el Servei de Prevenció, la Guàrdia Urbana i el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS).

Comparteix aquest contingut