Gerència d'Habitatge

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado

Gerent d'Habitatge

Finalitat


Direcció i planificació de les polítiques i de les actuacions en matèria d'habitatge de l'Ajuntament.

Comparteix aquest contingut