Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Manuel Valdés López

Gerent de Mobilitat i Infraestructures

Finalitat


Supervisió de la mobilitat a la ciutat, les obres en l'espai públic i els serveis que la ciutadania rep de les infraestructures per garantir-ne la màxima qualitat, entesa com la màxima prestació i sostenibilitat amb el mínim cost i la màxima resiliència possible, i aconseguir així construir una ciutat per a les persones.