Gerència de Pressupostos i Hisenda

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Jordi Ayala Roqueta

Gerent de Pressupostos i Hisenda

Finalitat

Direcció executiva dels serveis d'economia i hisenda municipal, del patrimoni municipal i de l'impuls i coordinació de les empreses, consorcis i ens que formen el sector públic municipal.

Comparteix aquest contingut