Gerència de l'Institut Municipal de Mercats

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Máximo López Manresa

Gerent de l'Institut Municipal de Mercats

Finalitat

Aplicar les polítiques adreçades als mercats municipals de Barcelona acordades per l'equip de govern de l'Ajuntament i la Presidència de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).

Comparteix aquest contingut