Gerència de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sr. Jorge Tudela Fernández

Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Finalitat

Aplicació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat de Barcelona acordades per l'equip de govern de l'Ajuntament, el Consell Rector i la Presidència de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

Comparteix aquest contingut