Gerència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. Maria Teresa Català Pujol

Gerent del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Finalitat

Exercir la direcció executiva superior del Districte, i la coordinació amb els òrgans municipals i d'altres institucions pel desenvolupament de les seves funcions.

Comparteix aquest contingut