INSCRIPCIONS TALLERS D'HIVERN

Del 18/12/2023 al 10/01/2024

CALENDARI DE TALLERS D'HIVERN:

Del 15 de gener al 22 de març de 2024

INSCRIPCIONS:

Del 18 de desembre del 2023 al 10 de gener del 2024

Horari d’inscripcions:

De dilluns a divendres, de 10:15h a 14h i de 16:15h a 21h. Dissabte de 10:30h a

13:30h i de 16:30h a 19:30h

Com inscriure’s:

 - Les inscripcions es podran fer de manera presencial o per internet a través de l’enllaç: https://barodeviver.inscripcionscc.com

- Per inscriure’s per internet, cal registrar-se i fer els  pagaments amb targeta.

- Els descomptes dels tallers no són aplicables a les inscripcions per internet, per beneficiar-vos dels descomptes, heu de fer les inscripcions presencialment i portar els documents acreditatius.

 

 

Condicions d’inscripcions:

- L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.

- Les inscripcions es faran per ordre d’arribada i en cap cas es reservarà plaça. Les places són limitades.

- Els preus dels tallers són preus públics que estan pendents d’aprovació per l’Ajuntament de Barcelona per al 2024.

- L’import de la inscripció és trimestral i correspon a les hores programades per taller.

-  El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, professorat o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari.

-  El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció.

- El pagament de les inscripcions presencials s’ha de realitzar al mateix moment amb targeta.

- Alguns tallers necesiten d’un suplement en concepte de material. Aquest suplement es pagarà amb la matriculació al taller i en cap cas es farà retorn de l’import si es deixa de venir al taller o no es pot asistir a alguna sessió.

-La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa.

 

TARIFES REDUÏDES 

Les inscripcions amb tarifa reduïda s’han de fer presencialment al centre, presentant la documentació necessària requerida en cada cas. Caldrà que empleneu i signeu un document indicant que ens proporcioneu aquesta documentació.

Persones en situació d’atur: reducció d’un 50% sobre l’import de la matrícula a 1 taller de l’oferta formativa del centre.

Cal entregar: certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i full del SOC (DARDO) o el certificat de vida laboral, tots els documents actualitzats.

 Persones amb reconeixement de discapacitat: reducció d’un 30%, 50% o 75% (en funció del grau reconegut) sobre l’import de la matrícula a 1 taller de l’oferta formativa del centre.

• Amb un grau igual o superior al 75%: descompte del 75%.

• Entre 65 i 74% de discapacitat: descompte del 50%

• Entre 33 i 64 % de discapacitat: descompte del 30 %

Cal entregar: fotocòpia de la targeta acreditativa i certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona.

Descompte per família nombrosa i monoparental: reducció d’un 15 % sobre l’import de la matrícula a 1 taller de l’oferta formativa del centre.

Cal entregar: fotocòpia del carnet acreditatiu.

 Descompte per famílies perceptores del PIRMI: reducció d’un 70% sobre l’import de la matrícula a 1 taller de l’oferta formativa del centre.

On: Centre Cívic i Espai de gent Gran Baró de Viver
Adreça: Carrer Quito 8-10

Telèfon: 932565097
Email: info@ccbarodeviver.cat

Compartir