CONTACTE

ON SOM?

Carrer Quito, 8-10

08030 Barcelona

Telèfon 93 256 50 96

Metro: Baró de Viver (L1)

Bus: 11, 60, M28, V33, 133, B19, i N9

HORARI

Dilluns a dissabte 16.00 – 20.00 h

·································································

gentgran@ccbarodeviver.cat

Compartir