La Bruguera i el barri del Coll

La relació de la Bruguera amb el barri del Coll ha estat, sempre, molt estreta. Des dels seus inicis com l’Editorial Gato Negro, molts veïns i veïnes del Coll i d’altres barris propers, van treballar-hi. Tanmateix, moltes famílies del barri completaven els seus ingressos amb treballs indirectes de l’editorial. La Bruguera marcava el ritme de la vida econòmica del barri, ja que, degut al moviment de persones que hi treballaven, molts comerços van poder viure una època molt bona i els treballadors i veïns del barri disposaven d’uns sous força alts, en relació al que es pagava en aquells temps. Són molts els testimonis que parlen de botigues i establiments que existien en aquella època i que, des del tancament de la Bruguera, van anar desapareixent.Per molta gent del barri, parlar del tancament de la Bruguera ha estat sempre un tema força difícil. Donat el propi procés de tancament i la situació en què van quedar molts treballadors, a molts veïns i veïnes no els ha agradat massa recordar allò que van tenir i que van perdre, sense que ningú expliqui molt bé què és el que va passar.

El que es pretén, mitjançant el projecte de recuperació de la memòria històrica de l’antiga editorial, és aprofitar que l’editorial, amb tot el prestigi que va tenir, és un potencial enorme que cal promoure com element dinamitzador i cohesionant del territori. Un motiu d’identitat i de patrimoni material i immaterial a conservar i a difondre.

Compartir