COOPERATIVA AIXEC

Diversos dies

Aixec és una cooperativa que ofereix serveis socioeducatius destinats a l’atenció de persones que pateixen algun tipus de trastorn mental i a les seves famílies, des de la perspectiva de la salut mental comunitària.

El Club Social és un dels serveis que s’ofereixen, emmarcat dins l’àmbit de l’oci i el temps lliure, amb l’objectiu o intenció de potenciar les xarxes socials i relacionals de les persones que hi participen, afavorint l’autonomia i la participació activa en la comunitat.

Compartir