CLAQUETA I ACCIÓ

Dilluns 14 d'octubre a les 19h

14/10/2019
Preu: Gratuït

El Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) presenta la pel·lícula "The Last guardians" dins del cicle de cinema ambiental "Claqueta i acció" que es durà a terme en diversos equipaments de la ciutat des del mes de setembre fins el desembre.

Directors: Adam Punzano, Joe Tucker

UK / 2017 / 44 min / VOE

"The Last Guardians" és un documental sobre les comunitats indígenes Sàpara i Kichwa de l'Amazònia equatoriana, exposades a les amenaces de les indústries extractives. La pel·lícula llença llum sobre la seva filosofia i la seva forma de vida, mostrant el que el món pot arribar a perdre si no es respecten els seus drets. Els seus missatges ressonen fortament en la nostra era de crisi climàtica i de degradació ambiental, sumant-se a la creixent ona de consciència sobre el gran valor dels coneixements indígenes, en aquest moment històric, per a la comunitat global. La pel·lícula demostra com, ara més que mai, és crucial aprendre de la saviesa indígena en la batalla per a la conservació del planeta: convertir-se, una altra vegada, en guardians de la Terra que ens dóna vida.

Al Sandaru es presentarà aquesta pel·lícula que posteriorment anirà seguida d'un debat entorn de la necessitat de conservar la natura i els recursos naturals.

Compartir