Història del centre cívic

Com a masia, com a fàbrica o com a equipament cívic, l‘edifici sempre s’ha situat al centre de la vida de les Corts.

L’illa de cases formada pels carrers de Dolors Masferrer i Bosch, d’Eugeni d’Ors i de les Corts, i la Gran Via de Carles III, era ocupada per l’antiga masia coneguda amb el nom de Cal Coix, una explotació agrícola que formava part del nucli antic de les Corts Velles. Els seus darrers propietaris van vendre el mas l’any 1955 a una societat financera i immobiliària.

La masia va ser enderrocada i part del solar de l’illa va ser ocupat per la fàbrica d’automòbils Fiat Hispania SA, construïda el 1956 segons un projecte de l’equip d’arquitectes Josep A. Coderch i Manuel Valls. A la resta del solar (la façana de la Gran Via Carles III) es va bastir un gran edifici d’habitatges. Cal dir que la masia enderrocada va ser objecte d’un estudi per tal de reconstruir-la en un altre indret, un projecte que no es va arribar a realitzar.

Els tallers de la Fiat varen estar en funcionament fins el 1979, any en què se’n va fer cessió de part dels terrenys a l’Ajuntament de Barcelona (6.000 m2 aproximadament) per tal de destinar-los a serveis per al districte. Un equip d’arquitectes (Gomà, Ardèvol, Laviña, etc.) va procedir a la remodelació dels antics tallers de la Fiat per tal d’adequar l’edificació a nous usos, per la qual cosa varen rebre el premi FAD d’arquitectura l’any 1981.

Compartir