QUIOSC DE TRÀMITS I SERVEIS

L’Ajuntament de Barcelona posa al teu abast aquest canal d’atenció per agilitzar la gestió dels tràmits més freqüents, alhora que et facilita l’accés a la informació de la ciutat, dins del centre cívic.

Actualment, ja pots solucionar tràmits relacionats amb el padró i hisenda, així com demanar cita prèvia.  Pots obtenir volants d’empadronament, fer la domiciliació bancària i certificats de pagament de l'IBI i de l'IVTM,  fer pagament de multes i tributs amb targeta bancària i consultar el cens electoral.

També pots accedir a serveis i recursos de la ciutat.

Compartir