52 centres cívics amb propostes culturals que no et pots perdre!

52 centres cívics amb propostes culturals que no et pots perdre!

Centres Cívics

Centre Cívic Can Verdaguer

Aquesta antiga masia s’ha convertit en un referent en el món del còmic

Sembla que amb la bellesa de l’equipament n’hi hauria d’haver prou (Can Verdaguer és una antiga masia del segle XVI), però el centre ofereix, a més del plaer per a la vista, un grapat d’activitats centrades en el món de la historieta i un concurs de còmic amb més de quinze anys de trajectòria. 

  • Contacte i horari
  • Activitats
  • Història
Contacte
Carrer Piferrer, 94
08016 Barcelona Barcelona
Espanya
,
Horaris

De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de 16 a 21.30 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16.30 a 21.30 h.
Agost: tancat.

La llista inclou totes les activitats que consten a la base de dades de l’Ajuntament, puntualment pot ser que alguna activitat no hi aparegui. Pots consultar directament la web del centre:
99400313145

L’última explotació agrària de Barcelona
Abans aquí es conreava la terra, però avui s’hi conreen vocacions artístiques i habilitats socials. Us parlem del Centre Cívic Can Verdaguer, una antiga masia del segle xiv que va ser l’última explotació agrària de la ciutat. Hereu del Centre Cívic Porta-Sóller, aquest equipament canalitza les inquietuds artístiques i culturals de molts veïns i veïnes i acull entitats que participen activament en el calendari festiu del barri.
 
Neix Can Verdaguer
L’abadessa del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona va cedir al pagès Berenguer Verdaguer una propietat agrícola situada a Sant Andreu l’any 1351. La finca, on avui es troba el Centre Cívic, va prendre el nom del seu propietari: Can Verdaguer.
El casalot es va edificar al segle xvi però, després del 1714, va ser reconstruït amb la planta basilical que conserva parcialment en l’actualitat.
Al segle xvii, el propietari de la finca, Pere Joan Verdaguer, havia deixat d’explotar-la directament, però no en va perdre la propietat, sinó que va cedir Can Verdaguer en masoveria.
No tenim més notícies sobre la masia i els terrenys que l’envolten fins al segle xviii, quan el propietari, Joan Pau Verdaguer, va introduir millores en el sistema de reg dels camps de conreu.
Entre els anys 1858 i 1931 es van fer diverses reformes a la masia que van configurar l’estructura de l’edifici actual.
La finca i els seus camps, amb una extensió de 24 mujades (cada mujada equivalia a 4.896,5 m2), van arribar íntegres fins a finals del segle xix.
 
Una urbanització a ritme lent
El 1898, després de l’agregació de Sant Andreu de Palomar a Barcelona, la propietària de la finca, Josepa Llevaria Verdaguer, va veure les possibilitats que oferia el nou mercat immobiliari i va elaborar un projecte d’urbanització de les seves terres.
El procés d’urbanització va ser, però, molt lent. De fet, part dels camps de conreu es van treballar fins a principis de la dècada de 1990, gràcies a la cura que en va tenir la família Samsó, els últims masovers de Can Verdaguer.
Amb el seus dos rellotges de sol a la façana i una palmera al jardí que passava per ser la més alta de la ciutat, aquesta va ser l’última masia barcelonina explotada com a tal i, de fet, el masover anava a vendre diàriament els seus productes al mercat de Sant Andreu.
 
El 1999, atenent les demandes veïnals, l’Ajuntament de Barcelona va comprar Can Verdaguer per fer-hi un nou equipament públic que havia de reemplaçar el que fins aleshores havia estat el Centre Cívic del barri de Porta, força malmès després de dinou anys en funcionament.
Amb l’adquisició per part de l’Ajuntament de la masia i l’alineació del carrer Piferrer van desaparèixer els darrers camps de correu.
 
De masia a equipament
L’any 2010 van començar les obres per convertir Can Verdaguer en un equipament per al barri. El Centre Cívic Can Verdaguer es va inaugurar finalment el març del 2013, i va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Aquell mateix any, l’Ajuntament va pactar amb els veïns i veïnes rehabilitar l’antic centre Porta-Sóller i crear-hi un espai comunitari que acolliria diferents entitats de caire social del barri.
Can Verdaguer conserva l’estructura original i elements característics de les masies de l’època, com la porta principal amb arc de mig punt amb dovelles i una altra de lateral per accedir a les quadres.
En la rehabilitació, projectada per l’arquitecta Pepita Teixidor, es van conservar el rellotge de sol de la façana (que marca les hores del matí) i el de la paret lateral (que marca les hores de la tarda), així com el jardí posterior, amb dues fonts i la palmera, i una premsa de vi actualment reubicada al pati lateral.
 
Un centre cultural i social de referència al barri
Des de la seva inauguració, el Centre Cívic Can Verdaguer ha esdevingut un centre cultural de referència al barri que promou i dóna suport a iniciatives culturals i socials del territori i, alhora, s’ha convertit en un espai de trobada i de relació dels veïns.
De l’ampli programa d’activitats i tallers que organitza, cal destacar el Concurs de Còmic de Nou Barris, que convoca des del 1999, activitats d’animació per a adults com el Grup de Dones de Porta, la Setmana del Medi Ambient, la Nit d’Ànimes o el Carnestoltes.