Skip to main content

Punts verds

A les llars es generen molts residus que, per la seva composició o pel seu volum i pes, tenen una via de recollida independent. Els punts verds són instal·lacions adaptades que serveixen per dipositar aquests residus selectivament, els quals s’hi emmagatzemen provisionalment fins que són traslladats a les plantes de tractament per ser reutilitzats, reciclats o tractats.

Mostrant 49 resultats

Punt verd de zona

Punt verd de zona d'amiant