Cuidem el nostre patrimoni

Els carrers de Barcelona són plens d’expressions artístiques que els seus autors i autores han dissenyat per interactuar amb allò que les rodeja i, molt especialment, amb les persones. Aquestes obres d’art prenen formes molt diferents, des d’unes gàrgoles del segle XV a la Catedral de Barcelona, fins al gat de Botero que trobem al Raval. Són elements que acaben definint la ciutat i ja formen part de la nostra identitat. 

Algunes d’aquestes peces estan incloses als Plans especials i al Catàleg, però estem treballant per augmentar tant el museu virtual d’art públic de Barcelona com el nombre de peces que han d’estar dins els Plans especials i el Catàleg, amb el criteri i la validació del Consell d’Art Públic.

L’art públic és patrimoni, és identitat i és de tothom, i volem que perduri al llarg del temps, per això invertim 1.140.000 euros a l’any en la seva recuperació, manteniment i conservació.

Restauració

A través de programes destinats a la restauració del patrimoni municipal de valor especial, promovem rehabilitacions d’excel·lència d'elements singulars i rellevants de la ciutat. Totes les intervencions disposen d’un pla director i el seu projecte respectiu per dur la remodelació a terme, com s’ha fet amb el Pla Director del Rec Comtal, una iniciativa que vol dignificar i donar a conèixer el valor patrimonial i social d’aquesta sèquia medieval, que va esdevenir espai de socialització de les classes populars barcelonines.

Guies de bones pràctiques

Amb la finalitat de promoure les bones pràctiques en les intervencions que es fan als exteriors dels edificis, iniciem la publicació de guies que donen orientació sobre com intervenir de manera respectuosa i qualitativa en les rehabilitacions i restauracions, així com per donar a conèixer els valors del paisatge, l’arquitectura patrimonial en sentit ampli i les tècniques constructives tradicionals.

Guia de Bones Practiques del Paisatge Urba